Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Kalendarz imprez 2016

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 11 Marca, 2016 - 09:00, msalek

Kalendarz imprez organizowanych w ramach Platformy „Partnerstwo dla Klimatu” w 2016 roku

Światowy  Dzień  Wody - 19 marca 2016
Światowy Dzień Wody obchodzony jest corocznie w marcu i ustanowiony został w 1992 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy weźmie udział  w organizowanym w dniu 19.03.16  MPWiK pikniku, w ramach Programu Edukacji Ekologicznej, którego celem jest szerzenie wiedzy nt. znaczenia wody poprzez edukację ekologiczną mieszkańców stolicy.

Godzina dla Ziemi - 19 marca 2016
„Godzina dla Ziemi” to ogólnoświatowa inicjatywa zorganizowana po w celu przeciwstawienia  się zmianom klimatu. Akcja ta polega na wyłączeniu świateł na jedną godzinę zarówno przez osoby prywatne, firmy, ale także miasta, gdzie wygaszane są iluminacje spektakularnych budynków. Wyłączenie świateł na jedną godzinę przez ludzi na całym świecie jest jednym z najgłośniejszych jak dotąd komunikatów opinii publicznej skierowanym do polityków w sprawie pilnej potrzeby podjęcia globalnych działań przeciwko zmianom klimatu. Organizatorem akcji w Warszawie jest Fundacja WWF Polska we współpracy z Biurem Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, jako komórka koordynująca działania w mieście.

Akcja ekologiczna „Listy dla Ziemi” -  Inauguracja 12  kwietniu 2016
Głównym elementem akcji  „Listy dla Ziemi” organizowanej przez Fundację Ekologiczną ARKA wspieranej przez m.st. Warszawa, jest pisanie tematycznych listów przez młodych ludzi kierowanych do dorosłych. Pisanie listów przez młodych ludzi będzie poprzedzone lekcjami tematycznymi w szkołach. Po napisaniu listów dzieci przekażą je dorosłym (rodzicom, dziadkom) i razem podejmą się prostych działań ekologicznych, a następnie ich opisy prześlą do Fundacji ARKA. W ten sposób dzieci będą edukować dorosłych, a akcja dotrze do kolejnych uczestników. Listy będą indywidualnymi pracami dzieci, ale zawierać mają proste informacje merytoryczne dotyczące działań, które w każdym domu można zrealizować, np. segregować śmieci. Akcji będą towarzyszyć m.in. konkursy, wystawy najciekawszych listów, a także działania zewnętrzne, tj. pisanie listów w przestrzeni publicznej. Na wydarzenia będą zapraszane media. Wybrane listy zostaną wysłane do publikacji w gazetach. Zorganizowane zostanie ich czytanie w radiu i telewizji. Dodatkowo przeprowadzone będą happeningi, wystawy, pochody edukacyjne, instalacje, zbiórki surowców i akcje sprzątania.

Światowy Dzień Ziemi - 22 kwietnia 2016
Światowy Dzień Ziemi organizowany przez Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej to największe ekologiczne święto świata, obchodzone od 1970 roku, obecnie w 192 krajach świata. W Polsce początek obchodów to rok 1990. Tradycją jest finałowy festyn na Polu Mokotowskim w Warszawie, który gromadzi corocznie tysiące uczestników, dla których idea ochrony środowiska jest ważna. Festyn ma charakter interdyscyplinarny, podczas jego trwania prezentują się samorządowe i rządowe instytucje zajmujące się ochroną środowiska, wyższe uczelnie, jednostki Lasów Państwowych i wiele organizacji pozarządowych.

Warszawskie Dni Recyklingu - 21-22 maja 2016
Coroczna impreza edukacyjna, organizowana od 2006r.  przez Urząd m.st. Warszawy. Głównym celem imprezy jest krzewienie wśród mieszkańców miasta idei selektywnej zbiórki surowców wtórnych i recyklingu. W czasie tej akcji mieszkańcy mogą wymienić surowce wtórne na zielone nagrody – sadzonki ziół, kwiatów drzew i krzewów.

Warszawski Dzień Energii – III Edycja – 5 czerwca 2016
Warszawski Dzień Energii  skierowany jest do szerokiego grona odbiorców, od mieszkańców Warszawy i okolic, studentów, uczniów poprzez osoby profesjonalnie zajmujące się miejską energetyką odnawialną. Wydarzenie nawiązuje do Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii. Tematyka eventu nawiązuje także do idei „smart cities” przyszłości, w którym rozwiązania z zakresu energetyki, transportu czy gospodarki wodno-ściekowej tworzą harmonijną, zintegrowaną całość a to wszystko na rzecz komfortu życia obywateli.

Zaadoptuj rzekę (BIG JUMP) – 10 lipiec 2016
Ogólnopolski program edukacji ekologicznej, którego organizatorem jest Klub Gaja  realizowany będzie w szczególności przez placówki oświatowe, przy udziale społeczności lokalnych, instytucji i samorządów, również warszawskiego. W ramach programu planowane jest przedstawienie w Warszawie  wystawy edukacyjnej „Zaadoptuj rzekę”, przeprowadzenie zajęć z zakresu edukacji ekologicznej oraz udział w europejskim wydarzeniu BIG JUMP poświęconym aktywnej edukacji na rzecz czystych wód.

Piknik z Klimatem -  28 sierpnia 2016
Impreza organizowana corocznie w Warszawie w ostatnią niedzielę wakacji, wpisująca się w harmonogram warszawskich imprez. Wydarzenie to pozwala Partnerom Platformy  „Partnerstwo dla Klimatu” zaprezentować podejmowane działania, jak również zachęcić odwiedzających do refleksji nad tym, jakie znaczenie ma wpływ naszych nawet drobnych zachowań na zmiany klimatu, pokazując jednocześnie jak małe zmiany w naszym codziennym życiu mogą wpłynąć na zmniejszenie emisji CO2  do atmosfery. Podczas imprezy można również dowiedzieć się, co o zmianach klimatu myślą zaproszeni sławni goście i wziąć udział w licznych konkursach.

Dzień bez samochodu -  22 września 2016
Warszawa bierze czynny udział w działaniach ekologicznych poprzez organizację  cyklicznej kampanii jaką jest Dzień bez samochodu.  Celem tej kampanii jest upowszechnienie informacji o negatywnych skutkach używania samochodu, przekonanie mieszkańców do alternatywnych środków transportu, promocja transportu publicznego oraz pokazanie, że życie bez samochodu w mieście jest możliwe. Kampania przyczynia się również do zmniejszenia hałasu i zanieczyszczenia powietrza co wpływa na polepszenie jakości życia w mieście.

Święto Drzewa  -  Inauguracja 14 edycji – 10 października 2016
Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2003 r. Celem programu jest podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. Wspólne sadzenie drzew w ramach programu, przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia oraz do zmniejszenia skutków globalnego ocieplenia. Program opiera się na lokalnej aktywności, zwłaszcza dzieci i młodzieży przy szerokim udziale społecznym, w tym samorządu. Organizatorem akcji jest Klub Gaja. Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy współorganizuje Inaugurację Święta Drzewa w Warszawie.
 
XIII Forum Operatorów Systemu i Odbiorców Energii i Paliw -  listopad-grudzień 2016
Celem organizowanych corocznie Forów jest wymiana doświadczeń i zacieśnienie partnerstwa pomiędzy dotychczasowymi i nowymi uczestnikami rynku energii, a w konsekwencji podniesienie bezpieczeństwa energetycznego miasta i zadowolenie odbiorców końcowych.  W Forach biorą udział przedstawiciele organów uchwałodawczych i wykonawczych m.st. Warszawy, organów administracji rządowej i samorządowej, władz uczelni i instytutów naukowo-badawczych oraz korporacji zawodowych, a także przedstawicieli wiodących przedsiębiorstw energetycznych z obszaru Miasta Stołecznego Warszawy. Organizatorem jest Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy.