Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

FEEDSCHOOLS (SFUE/8/47)

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 6 Marca, 2018 - 10:38,

Projekt pn. „Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach – FEEDSCHOOLS” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

Feedschools Feedschools

Podstawowe informacje o projekcie:

Nazwa projektu: Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach – FEEDSCHOOLS

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Wartość całkowita projektu (wszyscy partnerzy): 1.971.837

Poziom dofinansowania całego projektu z Funduszy UE: 1.646.878

Wartość projektu dla m.st Warszawy: 169.650,00

Poziom dofinansowania projektu m.st Warszawa z Funduszy UE: 144.202,50

Jednostka realizująca projekt: Biuro Infrastruktury

Strona projektu: www.interreg-central.eu/feedschools

Okres realizacji: 1 września 2017 31 sierpnia 2020

Celem strategicznym projektu FEEDSCHOOLS jest opracowanie i wdrożenie rozwiązań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach użyteczności publicznej, w szczególności w szkołach.

Rezultatem projektu FEEDSCHOOLS będzie wypracowanie innowacyjnych i przyjaznych dla użytkownika narzędzi, które ułatwią przeprowadzenie audytu energetycznego, zapewniając istotne oszczędności finansowe i czasowe poprzez wybór zoptymalizowanego planu modernizacji do standardu NZEB (budynki o niemal zerowym zużyciu energii), opartego na najlepszych dostępnych technologiach i praktykach, wraz z wyborem odpowiedniego mechanizmu finansowania inwestycji.

Podczas realizacji projektu FEEDSCHOOLS przeprowadzone zostaną działania pilotażowe w 54 szkołach w 6 krajach objętych projektem. W ramach działań pilotażowych zrealizowane zostaną audyty energetyczne reprezentatywnych budynków szkolnych, na podstawie których opracowane zostaną wstępne plany ich modernizacji do standardu budynków o niemal zerowym zużyciu energii wraz z zaproponowaniem modeli finansowania tych przedsięwzięć.