Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Regulacje prawne

Increase Normal Decrease
 1. 1.
  UCHWAŁA LVIII/1516/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 30.11.2017 r.
  (plik: skonica284e17120110540.pdf, rozmiar pliku: 1.4 MB)
  Pobierz
 2. 2.
  Prawo wodne - ustawa z dnia 20 lipca 2017
  (plik: prawo_wodne.pdf, rozmiar pliku: 1.6 MB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała z 20_07_2008 - regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  (plik: uchwala-regulamin_dostarczania.pdf, rozmiar pliku: 224.4 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Ustawa z 23_02_2017 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków
  (plik: ustawa_o_zbiorowym.pdf, rozmiar pliku: 151.1 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Załącznik 2 – przedsięwzięcia zgłoszone przez interesariuszy zewnętrznych
  (plik: zal_2_do_programu_inwestycyjnego.pdf, rozmiar pliku: 1.2 MB)
  Pobierz
 6. 6.
  ZARZĄDZENIE do Programu Inwestycyjnego do PGN
  (plik: zarzadzenie_programinwestycyjny_pgn_0645_0605.doc, rozmiar pliku: 59.5 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Uchwała w sprawie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla M.St. Warszawy”
  (plik: 0522_uch_pgn.doc, rozmiar pliku: 40 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Załącznik 1 – Zadania Miasta Stołecznego Warszawy
  (plik: zal_1_do_programu_inwestycyjnego.pdf, rozmiar pliku: 2.7 MB)
  Pobierz
 9. 9.
  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla M.ST. WARSZAWY
  (plik: plangospodarkiniskoemisyjnej.pdf, rozmiar pliku: 3.4 MB)
  Pobierz
 10. 10.
  PROGRAM INWESTYCYJNY do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy
  (plik: program_inwestycyjny_-_zalacznik_do_zarzadzenia.pdf, rozmiar pliku: 514.7 KB)
  Pobierz