Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Uchwaly

Increase Normal Decrease
 1. 1.
  Polityka energetyczna Polski do 2030 r. - Wnioski ze strategicznej oceny
  (plik: wnioski_ze_strategicznej_oceny_oddzialywania_polityki_energetycznej_na_srodowisko_zal.4.pdf, rozmiar pliku: 105.3 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Polityka energetyczna Polski do 2030 r. - Prognoza zapotrzebowania
  (plik: prognoza_zapotrzebowania_na_paliwa_i_energie_do_2030_roku_zal.2.pdf, rozmiar pliku: 201 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Polityka energetyczna Polski do 2030 r.
  (plik: polityka_energetyczna_polski_do_2030_roku.pdf, rozmiar pliku: 253.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Polityka energetyczna Polski do 2030 r. - Program działań wykonawczych
  (plik: program_dzialan_wykonawczych_na_lata_2009_-_2012_zal.3.pdf, rozmiar pliku: 304.1 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Polityka energetyczna Polski do 2030 r. - Ocena realizacji
  (plik: ocena_realizacji_polityki_energetycznej_od_2005_roku_zal.1.pdf, rozmiar pliku: 182.1 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Polityka energetyczna Polski do 2030 r. - Uchwała
  (plik: uchwala.pdf, rozmiar pliku: 15.1 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Polityka energetyczna Warszawy do 2020 r.
  (plik: polityka_energetyczna_wawydo2020.pdf, rozmiar pliku: 253.9 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Polityka rozwoju systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Warszawie do 2025 r.
  (plik: uch_2839.doc, rozmiar pliku: 284 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Strategia rozwoju m.st. Warszawy do 2020 r.
  (plik: strategiarozwojumstwawydo2020.pdf, rozmiar pliku: 4.2 MB)
  Pobierz
 10. 10.
  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
  (plik: studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego.txt, rozmiar pliku: 0.1 KB)
  Pobierz