Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Regulacje prawne

Increase Normal Decrease
 1. 16.
  Strategia rozwoju m.st. Warszawy do 2020 r.
  (plik: strategiarozwojumstwawydo2020.pdf, rozmiar pliku: 4.2 MB)
  Pobierz
 2. 17.
  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
  (plik: studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego.txt, rozmiar pliku: 0.1 KB)
  Pobierz
 3. 18.
  Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m. st. Warszawy 1
  (plik: uchwalazalozenia.doc, rozmiar pliku: 29.5 KB)
  Pobierz
 4. 19.
  Dyrektywa Kogeneracja Rozproszona
  (plik: dyrektywakogeneracjarozproszona.pdf, rozmiar pliku: 205.7 KB)
  Pobierz
 5. 20.
  Ustawa o samorządzie gminnym
  (plik: ustawa_o_samorzadzie_gminnym.pdf, rozmiar pliku: 657.2 KB)
  Pobierz
 6. 21.
  Prawo energetyczne
  (plik: prawo_energetyczne.pdf, rozmiar pliku: 1.7 MB)
  Pobierz
 7. 22.
  Polityka energetyczna Polski do 2030 r. - Uchwała
  (plik: uchwala.pdf, rozmiar pliku: 15.1 KB)
  Pobierz
 8. 23.
  Polityka energetyczna Polski do 2030 r. - Ocena realizacji
  (plik: ocena_realizacji_polityki_energetycznej_od_2005_roku_zal.1.pdf, rozmiar pliku: 182.1 KB)
  Pobierz
 9. 24.
  Polityka energetyczna Polski do 2030 r. - Program działań wykonawczych
  (plik: program_dzialan_wykonawczych_na_lata_2009_-_2012_zal.3.pdf, rozmiar pliku: 304.1 KB)
  Pobierz
 10. 25.
  Polityka energetyczna Polski do 2030 r.
  (plik: polityka_energetyczna_polski_do_2030_roku.pdf, rozmiar pliku: 253.5 KB)
  Pobierz