Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

THERMOS

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 19 Grudnia, 2019 - 08:18, awondolowska

„THERMOS” to projekt badawczy finansowany w ramach programu UE Horyzont 2020, ukierunkowany na przygotowanie modelu systemów energetycznych, który pozwoli na przyśpieszenie procesu planowania i tworzenia sieci ciepłowniczych, a także zwiększenia wydajności takich sieci i zmniejszenia kosztów związanych z ich eksploatacją.

Thermos Thermos

Podstawowe dane o projekcie:

Nazwa projektu: THERMOS System Modelowania i Optymalizacji Zasobów Energii Cieplnej

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Wartość całkowita projektu (wszyscy partnerzy): 2,902,480 €

Wartość projektu dla m.st. Warszawy: 85,687,50 €

Jednostka realizująca projekt: Biuro Infrastruktury

Strona projektu: www.thermos-project.eu

Okres realizacji: 1 października 2016 – 30 czerwca 2020

W projekcie biorą udział przedstawiciele uniwersytetów, gmin, miast, agencji energetycznych i środowiskowych, a także specjalistycznych firm konsultingowych z rożnych krajów, w tym z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Polski, Litwy, Danii, Niemiec, Portugalii i Rumunii.

Nadrzędnym celem projektu THERMOS jest stworzenie metod, dostarczenie danych i narzędzi pozwalających na szybsze i tańsze wdrażanie bardziej nowoczesnych systemów ciepłowniczych i chłodniczych, które cechowałyby się obniżoną emisją dwutlenku węgla, a także umożliwiających przyśpieszenie modernizacji, przebudowy i rozbudowy istniejących systemów tego typu.