Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Konferencja „Z Warszawy przez Limę i Paryż do Marrakeszu” 18 X 2016...

Increase Normal Decrease
data wydarzenia: 18 października 2016

Konferencja „Z Warszawy przez Limę i Paryż do Marrakeszu” 18 X 2016 r.

Z okazji zbliżającej się trzeciej rocznicy wydarzenia, jakim był Dzień Miast podczas 19. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP19) miasto stołeczne Warszawa zaprasza do udziału w konferencji pod hasłem „Z Warszawy przez Limę i Paryż do Marrakeszu”.

„Z Warszawy przez Limę i Paryż do Marrakeszu” 18 X 2016 r. plakat fot. „Z Warszawy przez Limę i Paryż do Marrakeszu” 18 X 2016 r. plakat

Warszawa, organizując COP19 w 2013 roku, zapisała się na kartach szczytów klimatycznych ONZ nie tylko jako jedno z wielu miast - gospodarzy. To właśnie w Warszawie po raz pierwszy w historii szczytów klimatycznych COP samorządy oraz środowisko biznesu zostały formalnie włączone do rozmów nad wypracowaniem światowego porozumienia w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Podczas COP19 stworzono fundamenty pod globalne porozumienie klimatyczne, które przyjęto podczas COP21 w Paryżu.

Intencją m.st. Warszawy jest, aby konferencja umożliwiła otwartą wymianę poglądów i opinii w kontekście prowadzonych prac na forum Konwencji, w tym przygotowań do tegorocznej Konferencji Klimatycznej COP22 w Marrakeszu, jak również była okazją do zaprezentowania przez zaproszonych gości doświadczeń i omówienia najlepszych praktyk w ramach realizacji podjętych zobowiązań. Program tegorocznego wydarzenia wzbogacony będzie ponadto o aktualną i istotną dla mieszkańców obszarów miejskich problematykę emisji zanieczyszczeń i jakości powietrza oraz wpływu tych zjawisk na zdrowie ludzi.

Konferencja „Z Warszawy przez Limę i Paryż do Marrakeszu” odbędzie się w Warszawie w dniu 18 października 2016 r. w godzinach 8:30-16:00 w Centrum Konferencyjnym Kopernik.

Wśród zaproszonych gości przewidujemy obecność m.in. ambasad, przedstawicieli polskich i zagranicznych samorządów, administracji rządowej, organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych.

Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o przesłanie formularza rejestracyjnego (do pobrania) do 12 października br. na adres mailowy: iwyrzykowska@um.warszawa.pl

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Agenda konferencji
  (plik: agenda_konferencji.pdf, rozmiar pliku: 148.29 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz zgłoszeniowy
  (plik: formularz_zgloszeniowy.docx, rozmiar pliku: 1007.34 KB)
  Pobierz