Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Ekomapa inwestycji ekologicznych

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 7 Października, 2013 - 14:40, test

Polska w ostatnich latach, między innymi dzięki znaczącemu wsparciu funduszy europejskich, uczyniła wielki krok, jeśli chodzi o dbałość o środowisko naturalne, a także poprawę jakości życia mieszkańców.

Powstało wiele dużych projektów związanych z oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, czy też efektywnością energetyczną, ale też stawia się na edukację, zwłaszcza dzieci i młodzieży, w tematyce związanej z ochroną środowiska i klimatu.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z najlepszymi praktykami oraz najciekawszych ekologicznymi rozwiązaniami i inwestycjami, jakie w ostatnich latach wprowadzone zostały w tym zakresie w polskich miastach, m.in. Bydgoszczy, Krakowie, Toruniu, czy Warszawie.