Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Zintegrowany Raport Zrównoważonego Rozwoju Warszawy 2013

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 26 Września, 2013 - 12:35, test

Warszawa jest pierwszą jednostką na świecie, która opublikowała raport dotyczący zrównoważonego rozwoju przy użyciu najnowszej wersji najczęściej używanego standardu.

Zintegrowany Raport 2013 okładka fot. Zintegrowany Raport 2013 okładka

Warszawa – jako stolica Polski i jedno z dziewięciu największych miast w Unii Europejskiej opublikowała raport dotyczący zrównoważonego rozwoju w oparciu o najnowszą wersję (G4) standardu opracowany przez Global Reporting Initiative (GRI). Ponad 75% największych światowych korporacji i ponad 4.000 organizacji używa ram wytyczonych przez GRI do mierzenia i informowania o postępach w zakresie wywieranych wpływów środowiskowych, ekonomicznych i społecznych. Uwzględnienie w raporcie informacji dotyczących kwestii finansowych pozwala mówić o nim w kategoriach tzw. Raportu zintegrowanego.

Według Michała Olszewskiego, Zastępcy Prezydenta miasta stołecznego Warszawy: Przygotowanie raportu dotyczącego zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem najnowszych wytycznych GRI świadczy o zaangażowaniu władz w kwestie właściwego zarządzania, efektywności realizowanych przedsięwzięć i prowadzonych działań oraz ich transparentności. Dzięki temu raportowi będziemy mogli w przejrzysty sposób zakomunikować naszym mieszkańcom, inwestorom, turystom a także zagranicznym partnerom o postępach w obszarach istotnych z ich punktu widzenia, jak również o planach dalszych usprawnień.
Zdaniem Dyrektora naczelnego (CEO) GRI Ernsta Ligteringena: To, w jaki sposób kształtuje się zrównoważony rozwój w dużej mierze zależy od samorządów lokalnych, począwszy od zamówień publicznych dotyczących dostaw dla miasta dóbr i sług, poprzez bieżącą działalność operacyjną związaną np. z gospodarką odpadami, a skończywszy na polityce zatrudnienia i działaniach w sferze społecznej. Wytyczne G4 wspierają organizacje i firmy w wyznaczaniu celów, mierzeniu ich efektywności oraz wprowadzaniu zmian prowadzących do większego zrównoważenia efektów działań.
Zintegrowany raport dotyczący zrównoważonego rozwoju dla Warszawy jest wynikiem współpracy pomiędzy Miastem i Profesorem Adamem J. Sułkowskim z University of Massachusetts Dartmouth (Profesor Wizytujący w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego), który nadzorował stworzenie pierwszego, opartego o wytyczne GRI, raportu dotyczącego zrównoważonego rozwoju dla miast w Stanach Zjednoczonych. „Jestem wdzięczny pracownikom Biura Infrastruktury Urzędu Miasta st. Warszawy, a w szczególności Dyrektorowi Leszkowi Drogoszowi, za ich zaangażowanie i wkład pracy w powstanie raportu. Wytyczne G4 kładą nacisk przede wszystkim na to, na czym najbardziej zależy interesariuszom – ta naczelna zasada przyświecała przygotowywaniu niniejszego dokumentu. Mam nadzieję, że przez wykorzystanie najlepszych praktyk biznesowych stworzono użyteczny dokument dla mieszkańców oraz gości Warszawy. Główny nacisk położono w nim na pozytywne relacje między usprawnianiem infrastruktury, ekologią, bytem społecznym i rozwojem ekonomicznym. Poza tym mam nadzieję, że dzięki systematycznemu monitorowaniu i publikowaniu wskaźników dotyczących efektywności i postępu będziemy w stanie dać dobry przykład w zakresie przejrzystości i pragmatyzmu działań miasta.” – mówi prof. Sułkowski.

Odbiorców raportu może szczególnie zainteresować m.in. fakt ukończenia przez Warszawę w 2013 r. największej w Europie inwestycji w zakresie ochrony środowiska, czyli Oczyszczalni Ścieków „Czajka” oraz to, że 25% powierzchni miasta stanowią tereny zielone, włączając w to parki, ogrody, lasy czy rezerwaty przyrody, jak również informacja o spadku wypadków drogowych o 56% oraz przestępczości o 47% na przestrzeni lat 2000-2011.
Natomiast w perspektywie mającej się odbyć w listopadzie br. konferencji klimatycznej COP19, której gospodarzem będzie Warszawa i udziału w niej przedstawicieli ze 194 krajów, przygotowany raport będzie stanowił zarówno syntetyczne i wartościowe źródło wiedzy i informacji o naszym mieście, jak i element jego promocji w aspekcie zrównoważonego rozwoju oraz powinien zachęcać uczestników do bliższego, bezpośredniego poznania miasta.

Raport dostępny jest w wersji polskiej i angielskiej dokumentach na stronie Biura Infrastruktury.

Kontakt dla mediów:
Prof. Adam J. Sułkowski
Tel.: + 48 792 410 944
E-mail: asulkowski@umassd.edu
Biuro Infrastruktury
Urząd Miasta st. Warszawy
e-mail: infrastruktura@um.warszawa.pl
tel. +48 22 44 33 585, 586